Wszystkie podane ceny są orientacyjne.Ostateczne ceny poda lekarz po konsultacji,badaniu i zaplanowaniu leczenia
                    Stomatologia zachowawcza


                   - badanie lekarskie...........................................................................................20                                                               -                        - wydanie orzeczenia lekarskiego....................................................................50

                   - wypełnienie kosmetyczne...................................................................110 -160

                           cena uzależniona jest od wielkości wypełnianych powierzchni zęba

                   - estetyczna odbudowa zęba przedniego ( licówka kosmetyczna )...............180

                   - odbudowa zęba na włóknie szklanym ........................................................270

                   - piaskowanie................................................................................................130

                   - fluoryzacja po piaskowaniu.........................................................................55 / łuk

                                                                                                                                         85 /całość


                                  Endodoncja


 

               - pierwsza wizyta ( dewitalizacja / otwarcie zgorzeli )...........................................50

               - opracowanie i wypełnienie kanałów

                   ząb 1 kanałowy....................................................150 + koszt wypełnienia kosmetycznego

                   ząb 2 kanałowy....................................................200 + koszt wypełnienia kosmetycznego

                   ząb wielokanałowy...............................................250 + koszt wypełnienia kosmetycznego

              - leczenie endodontyczne za pomocą mikroskopu (opracowanie i wypełnienie kanału )

                   ząb 1 kanałowy...................................................250 + koszt wypełnienia kosmetycznego

                   ząb 2 kanałowy...................................................400 + koszt wypełnienia kosmetycznego

                   ząb wielokanałowy..............................................550 + koszt wypełnienia kosmetycznego

             - wypełnienie kosmetyczne po leczeniu endodontycznym......................................130

             - udrożnienie kanału za pomocą mikroskopu + opatrunek

                 ząb 1 kanałowy..................................................................................................150

                 ząb 2 kanałowy..................................................................................................250

                 ząb wielokanałowy.............................................................................................350

             - znieczulenie do leczenia.......................................................................................35

             - reendo

                 ząb 1 kanałowy..................................................................................................200

                  ząb 2 kanałowy..................................................................................................250

                  ząb wielokanałowy............................................................................................300


                                Chirurgia


           -konsultacja chirurgiczna............................................................................................80

           - ekstrakcja zęba..(bez szycia)...................................................................................100

           - dłutowanie wewnątrz zębodołowe.(bez szycia ).....................................................150 - 200

           - dłutowanie zęba zatrzymanego (bez szycia ) .........................................................300 -450

           - szycie chirurgiczne ................................................................................................40-50

           - zastosowanie opatrunku kolagenowego..................................................................35

           - dłutowanie zewnątrz zębodołowe.( z szyciem).......................................................250 - 300

           - zamknięcie połączenia ustno - zatokowego............................................................180 - 400

           - resekcja zęba...........................................................................................................400 - 500

           - hemisekcja...............................................................................................................250

           - przyklejenie zamka ortodontycznego z odsłonięciem zęba....................................300 - 350

           - wycięcie guzka + przesłanie materiału do badania histopatologicznego................200

           - plastyka wędzidełka.................................................................................................200


                             Periodontologia


          - badanie specjalistyczne............................................................................................100

          - profesjonalny skaling + polishing..............................................................................80 - 220

          - płukanie kieszonek z aplikacją leku...........................................................................40

          - leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej -każda wizyta..................................40

          - unieruchomienie zębów ligaturą drucianą...... ..........................................................100-150

          - unieruchomienie stałe za pomocą włókna szklanego................................................450- 750

          - kieretaż

               w obrębie 1 zęba.......................................................................................................90

               zamknięty ( kwadrant uzębienia ).............................................................................220

               otwarty ( do 4 zębów )..............................................................................................350 - 500 + koszt biomateriału

         - plastyka wędzidełka języka/warg.................................................................................250

         - plastyka przedsionka z przeszczepem..........................................................................850

         - recesja - pokrycie

                tkanka łączna...........................................................................................................1500

         - założenie opatrunku chirurgicznego.............................................................................30

         - zdjęcie szwów ( lub kontrolna wizyta )........................................................................30

         - zastosowanie opatrunku kolagenowego.......................................................................35

         - test na obecność patogenów wywołujących periodontitis/periimplantitis....................350

         - test na obecność drożdżaków Candida albicans...........................................................220


                                  Protetyka


         - konsultacja protetyczna................................................................................................60

         - korona lana..................................................................................................................330

                       lana ze złota + dopłata stanowiąca wartość złota............................................350

                       lana na złotoplatynie + dopłata stanowiąca wartość złotoplatyny...................350                                                                                      lana napalana porcelaną..................................................................................700-850

         - korona licowana porcelaną ( tylko wargowo lub policzkowo )..................................550

         - korona kosmetyczna

               z tworzywa akrylowego.........................................................................................200

               z porcelany.............................................................................................................1000

               porcelanowa na bazie cyrkonu...............................................................................1100

              korona LAVA...........................................................................................................1200                                                                       - korona teleskopowa -cyrkon.......................................................................................1200

        - wkład koronowo - korzeniowy

             lany pojedynczy.......................................................................................................180 - 240

             lany dzielony............................................................................................................200

             z cyrkonii.................................................................................................................500

       - płytka zgryzowa ( ustalająca zgryz )...........................................................................300 -400

       - proteza jednostronna....................................................................................................350 - 700

       - proteza częściowa ruchoma lub całkowita..................................................................600 -1500

       - proteza szkieletowa jednostronna................................................................................900 -1200

       - proteza szkieletowa.....................................................................................................1400 -1600

       - szynoproteza................................................................................................................1500 - 1900

       - proteza na zasuwy lub zatrzaski..................................................................................3900 -4300

       - naprawa protezy akrylowej .........................................................................................60

       - naprawa protezy szkieletowej

                pojedyncze uszkodzenie........................................................................................80

                dolanie brakującego lub uszkodzonego elementu.................................................130 -200

       - podścielenie protezy ruchomej....................................................................................180 - 200

       - naprawa ekspresowa protezy .........................................................................................50 % zwyżki

 


                                      Ortodoncja


         - konsultacja ortodontyczna............................................................................................50

         - aparaty ortodontyczne ruchome....................................................................................550 - 900

 

    Wady zgryzu korygowane są za pomocą aparatów ruchomych.O rodzaju aparatu ( rozbieżność cenowa ) decyduje lekarz po konsultacji ortodontycznej i zaplanowaniu leczenia


                                            RTG


        - zdjęcie punktowe ........................................................................................................25

        - zdjęcie pantomograficzne............................................................................................60

                                 Zarejestruj wizytę


                                                                            Telefon: 58 620 81 71

                                                                                            501 271 443

 

                                                                      Rejestracja czynna

                                                                                       poniedziałek - piątek 7.30 - 19.00


                                                  Akceptowane formy płatności Master Card Visa American Express Wszystkie karty kredytowe Patno z gry


                                       Adres:


                                                 LEKARSKA SPÓŁDZIELNIA STOMATOLOGIA                                                                                                                                        81-383 Gdynia  ul.Żołnierzy I Armii WP 3-1